hoa-nhac-thinh-phong

Nhạc thính phòng khác gì so với âm nhạc giao hưởng?

Nhạc thính phòng khác gì so với âm nhạc giao hưởng? Những điểm nổi bật nào của các thể loại…

add comment
dong-nhac-thinh-phong-cho-khan-gia

Nhạc thính phòng – Dòng nhạc để diểu diễn cho không gian nhỏ

Âm nhạc thính phòng có nghĩa là dòng nhạc để biểu diễn ở trong một phạm vi không gian nhỏ…

add comment